"Ballada o Janie Wnęku" - zdjęcia czarno-białe

©2021 Teatr Gry i Ludzie