Aktualności

Pyskowickie Legendy i Historie

Zapraszamy do oglądania!
Będą też kolejne filmy z naszym działem.
Dziękujemy MOKiS Pyskowice

https://www.youtube.com/watch?v=_zFgIa7zRSk

©2020 Teatr Gry i Ludzie