Aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Oświetlenie i nagłośnienie sceny Teatru Gry i Ludzie zostało dofinansowane
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

©2017 Teatr Gry i Ludzie